Zmniejszenie zdolności do pracy wysiłkowej

Nawet tak niezmiernie uproszczony i schematyczny opis przypomina, jak złożona jest struktura mechanizmów fizjologicznych wyzwalających i kontrolujących czynności ruchowe człowieka.

Zmniejszenie zdolności do pracy – zmęczenie – mogą wywołać zmiany rozwijające się na każdym z tych pięter układu ruchowego. Zmiany zmęczeniowe lokalizują się różnie przy różnych rodzajach pracy. Pierwotną przyczyną zmęczenia mogą być zmiany transmisji synaptycznej w ośrodkowym układzie nerwowym, zmiany stanu czynnościowego jego komórek, zmiany transmisji pobudzenia z włókien ruchowych na komórki mięśniowe, zmiany rozwijające się w samych tych komórkach itd.

MÓZG rdzeń kręgowy nerwy obwodowe synapsy nerwowo-mięśniowe błona komórki mięśniowej IV. 34. Schemat ogniw układu ruchowego (nerwowo-mięśnio- wego), na poziomie których rozwijać się mogą zmiany zmęczeniowe podczas pracy mięśniowej układ kanalików T uwolnienie jonów Ca z siateczki endoplazmatycznej interakcja białek kurczliwych skurcz włókna

Leave a Reply